TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


İNFLUENZA PANDEMİSİ HAKKINDA

                                   AYDIN  SAĞLIK  MÜDÜRLÜĞÜ’NE,

           

            Bakanlığımızın Dünya Sağlık Örgütünün öngördüğü ve yakın gelecekte ülkemizde de görülebilecek H5N1 Virüsünün sebep olduğu İnfluenza Pandemisi konusunda yapılan bu koordineli çalışmaların herhangi bir salgın başlamadan önlemlerin alınması , planların yapılması konusu fevkalade önem arz etmektedir.

            Müdürlüğünüzün Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak yürüttüğü İnfluenza Pandemisi konusundaki çalışmalara odamızın nasıl yardımcı olabileceği konusundaki önerilerimiz ilişiktedir.

            Bildiğiniz gibi geri ödeme kurumları geçtiğimiz yıl belli kronik hastalıkları olan hastalar ve 65 yaş üzeri kişilere İnfluenza Aşısını ödemeye başlamıştır. Her yıl mevsimsel insan influenzasına karşı o yıl için görülebilecek suşlara karşı yeni formüle edilen aşıların %60-70  oranında H5N1 Pandemisinde de koruyucu olabileceği veya en azından böyle bir dönemdeki normal İnfluenza vakalarının da H5N1 İnfluenza vakaları ile karıştırılmaması ve gereksiz ilaç kullanımı ile zaten sıkıntılı olan ilaç kapasitesini olumsuz etkileyebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sebeple öncelikli olarak hastalarla yakın temas edecek olan sağlık sektörü tüm personeline ve hizmetlilerinden başlamak üzere İnfluenza bağışıklanmasının tüm yurtta her bireye uygulanması önerimizdir. Herhangi bir H5N1 Pandemisi görülmese bile böyle bir uygulamanın devlet bütçemize de yük olacağı düşüncesinin aksine her yıl gereksiz vakalar yada gerekli vakalar olsun antibiyotik tüketimini, gereksiz ilaç israfının yanında en önemlisi olarak da mikroorganizmaların direnç kazanmamasına da bir ölçüde engel olunabilecektir. Bildiğiniz gibi Maliye Bakanlığı’nın son yıllarda ilaca ayırdığı bütçe çok sıkıntılı boyutlara çekmesi gereksiz israfı önlemek adına yapıldığı düşünülüyorsa da özellikle İnfluenza Bağışıklanmasının devlet bütçesine getireceği yükten ziyade bu yükün çoğunu azaltmaktır. Bu konuda H5N1 Pandemisi  riski olsun olmasın yapılması gereken en önemli koruyucu sağlık hizmetidir düşüncesindeyiz.

            Pandemi görüldüğünde ve hatta görülmediği bugünlerden başlayarak Müdürlüğümüzle koordineli olarak halkı bilinçlendirecek çeşitli yayınlar, konferanslar vs. çalışmaların yapılmasında da yardımcı olabiliriz.

            Eczanelerin belli ölçüde ilaç stoklaması sağlanabilse de bir Pandemi sırasına yeterli miktarı ancak ilaç firmalarının sevkiyatına ve stoklarına bağlıdır. Bu konuda Bakanlıkça

Önlemlerin alınabileceği kanaatindeyiz.

            Konuyla ilgili önerebileceğiniz herhangi başka bir çalışmada da yer alarak küresel boyutta olan bu sorunu yaşamadan önlemlerimizin alınmasını son derece önemli buluyoruz.

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI