TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


GENEL SAĞLIK SİSTEMİ PROVİZYON SİSTEMİ ÖNGÖRÜSÜ

Sayı:2006/1402                                                                             30/06/2006
 
                                                      TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
                                              MERKEZ HEYETİ   BAŞKANLIĞINA
                  Genel Sağlık Sigortası provizyon sisteminde bulunmasını öngördüğümüz özellikler aşağıda belirtilmiştir.Gereğini bilgilerinize arz ederim.
                                                                               Saygılarımla.
                                                                         Ecz.Şevket KAYA
                                                                           Başkan
         1-     İlk  giriş  ekranında  ‘’Bağ No, SSK Sicil No, Em.Sand.Sic.No ‘’  vs.  kullanılmayıp,tüm  kurumlarda  sadece  TC  numarası  ile  giriş  yapılabilmeli
         2-     Hastanın  o  an  kullanımda  olan  ilaçları  ilk  açılan  sayfada  yada  tek  tuşla  açılan  ayrı  bir  sayfada  görülebilmeli
3-     Hastanın  adres, telefon, daha  önce kullandığı  ilaçlar (ilaçların alındığı  eczane  adı ile  birlikte)  gibi  bilgilerine  bu  sayfada  ulaşılabilmeli
4-     Hekim  ad-soyad, diploma  numarası, protokol  numarası, hastane  adı-numarası  gibi  bilgiler, reçetede  yer  almakla  birlikte  provizyon  sayfasında  tekrar  giriş  yapılmamalı. Muayene  ücreti, ilaç  sayısı  gibi  pratikte  yararı  olmayan  bilgilerin  girişine  gerek  olmamalı. Eğer  sisteme  hastane  kodu  girilmesi  gerekiyorsa  (SSK  da  önemli) bu  hastanelere  provizyon  sistemi  üzerinden  ulaşılabilmeli. Hastanenin  reçete  yazma  yetkisi  yok  yada  kısıtlı  ise  sistem  reçete  girişini  engellemelidir.
5-     Rapor  kodları  standart  hale  getirilerek  hastanelerinde  aynı  kodlarla  rapor  vermeleri  sağlanmalıdır.
6-     Sadece  isim  yazarak  ilaç  sisteme  çağrılabilmeli
7-     Reçeteye  uzman  yada  ilgili  uzman  gerektiren  ilaçların  yazılması  durumunda  provizyon  sistemi  uzmanlık  dalı  girişini  zorunlu  kılmalı
          8-     Ek  belge  yada  belli  standartlarda  değerler  isteyen  ilaçların  (Örn. Fosamax, Zocor  vs.)  sisteme  girişi  sırasında  bu  belge  ile  ilgili  bilgilerin  girişini  zorunlu  kılan , standartlara  uymayan  bilgilerin  girilmesi  durumunda  ilacın  verilmesini  engelleyen bir  sistem  olmalı.
9-     Tüm  reçete  sisteme  girildikten  sonra  kaydet  butonuna  basıldığında  muadil  ilaç  uygulamasına  giren  ilaç  varsa, fark  çıkaran  ve  çıkarmayan  ilaçlardan  SADECE  ÖDENENLER  AYRI  RENKLERLE  ekrana  gelmeli.
10- Reçete  girişi  tamamlandıktan  sonra  alınan  reçete  çıktısında; varsa  fiyat  farkı  toplamı, katkı  payı, varsa  muayene  ücreti  ve  bu  rakamların  (eczanenin  hastadan  tahsil  etmesi  gereken  toplam  tutar) ayrıca  görülebilmeli.
11- Ana  sayfada  rapor  görme, ilaç  bilgisi (detaylı, hangi  teşhislerde  ödendiği belirtilmiş), hata  tutanakları, ödeme  görme  gibi  bölümler  olmalı
12- Reçetenin  sisteme  girişi  sırasında  hata  yapıldığında  ‘’geri (back) ‘’  tuşu  ile  işlem  yapılabilmeli. Belli  bir  süre  işlem  yapılmadığı  zaman  sistem  kendi  kendisini  kapatmamalı.
13- Bağ-Kur  ve  SSK  da  halen  sürmekte  olan  uygulama  gibi  birden  fazla  bilgisayarda  giriş  yapılabilmelidir. İşlemler  kurumun  bilgisayarları  üzerinden  takip  edilmelidir.
14- İlacın  bedelinin  ödenmesi  için  diğer  ilaçların  belli bir  süre  kullanılmış  olması  gibi  durumlarda  (Örn. Nexıum  Tb.) sistemde  gerekli  kayıtlar  bulunmalı, bu  tip  durumlarda  sistem  otomatik  olarak  ilacın  verilmesini  engellemelidir.
15- Raporda  tedavi  şeması  istenmesi, ilacın  ödenmesi  için tek  doktorlu rapor  yada  heyet  raporu   istenmesi  gibi  durumlarda  eczacı  uyarılmalı.Rapor  girişi; tarih, teşhis, ve rapor  numarası  ile  sınırlandırılmalı


Haberin Eklenme Tarihi: [ 2006-07-11 ]Geri Dön

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI