TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


SGK İLE TEB ARASINDA İMZALANAN EK PROTOKOL VE 01.07.2012 TARİHİNDE BAŞLAYACAK OLAN E-REÇETE UYGULAMALARI HAKKINDA

38.A.00.002185
Ankara, 29.06.2012

BÖLGE ECZACI ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
 
Konu: Ek Protokol ve E-Reçete Uygulamaları Hakkında 

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında 01.02.2012 tarihinde imzalanan Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolün 10.Yürütme başlıklı maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda, protokol ile ilgili olarak Mayıs ayında başlayan değerlendirme görüşmeleri sonucunda, e-reçete uygulamaları ile protokolün fesih maddeleri ile ilgili bazı düzenlemelerin yer aldığı bir Ek Protokol metni imzalanmıştır. 

Ek protokol ile, 01.07.2012 tarihinde başlayacak olan E-reçete uygulamalarında, Kurumla sözleşmeli eczaneler tarafından uyulması gereken usul ve esaslar belirlenmiş olup, Ek Protokol metni yazımız ekinde yer almaktadır.

E-Reçete Uygulamaları ile ilgili olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu Kurum tarafından da  28.06.2012 tarihinde E-Reçete Sık Sorulan Sorular Dokümanı yayımlanmış ve uygulamada karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi amacıyla, e-reçete uygulamaları ile ilgili genel bilgilendirme yapılmıştır. 

1 Temmuz 2012 Pazar gününden itibaren, ülke genelinde başlayacak olan E-Reçete Uygulamalarında, Birliğimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından imzalanan Ek-Protokol hükümlerine uygun işlem yapılması gerekmektedir. 

Ek Protokol metni ile, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun E-Reçete Sık Sorulan Sorular Dokümanı yazımız ekinde gönderilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını önemle ve saygılarımla rica ederim. 

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY 
       Genel Sekreter 

1) Ek Protokol Metni

2) E-Reçete Sık Sorulan Sorular Dokümanı

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI