TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


Başkanımız Ecz.Sefa Karaarslan'ın 2014 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Konuşması...

   Sayın Divan, TEB Yüksek Haysiyet Divanı’nın değerli üyesi, değerli meslektaşlarım; hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulum adına saygıyla selamlıyor, Genel Kurul’umuzun verimli geçmesini diliyorum.

  Dünyanın birçok bölgesinde iç karışıklıklar, ekonomik ve sosyal sorunlar ve dahası savaşlar yaşanırken, biz de bu sorunların en yoğun yaşandığı, kuzeyde Rusya ve Ukrayna, güneyde ise Ortadoğu coğrafyasının komşusu olarak krizlerin olumsuz etkilerini fazlasıyla hissediyoruz. Ortadoğu’ya barış ve demokrasi getirme vaadiyle yola çıkanlar daha çok kan ve gözyaşı dökülmesine neden oldu. Silah ve enerji lobilerinin hırslarına, dünyanın egemen güçlerinin hakimiyetlerini pekiştirme çabaları eklenince sorunlar ve acılar katlanarak büyürken, barış ve huzurun hakim olduğu güzel günlere ulaşmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Ülkemizi bu ateş çemberinin içine çekmek için hazırlanan ve uygulamaya çalışılan oyunları bozarak, öncelikle kendi iç barış ve huzurumuzu pekiştirmeye ve sonrasında insanlığın onurunu yüceltme adına dünyanın bütün sorunlu bölgelerinde yapıcı rol oynamaya mecburuz. Bunun için öncelikle siyasetin dilinin ve üslubunun yapıcı bir mahiyete kavuşması, ancak bundan bağımsız olmak üzere birey olarak her birimizin sosyal çevremizde hoşgörüyü, sevgi ve saygıyı çoğaltarak toplumsal barış ve huzura katkı sağlaması daha güzel yarınlara olan umudu canlı tutacaktır.

   Değerli meslektaşlarım,

Dünyanın ve ülkemizin sorunları ile sanki doğru orantılı olarak mesleğimizin sorunları da artıyor. Kamu bütçesinden sağlığa ayrılan pay arttıkça ve bunun finansmanı zorlaştıkça tasarruf için ilk akla gelen nedense hep ilaç oluyor. Bu da bizlere ve halkın cebine olumsuz olarak yansıyor. 1 Ekim’den itibaren belli ilaç gruplarında taban birim fiyat uygulaması başlayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu açısından belirlenen hedeflere ulaşılırsa, bu uygulamanın bütün eşdeğer gruplarına yayılmasını bekleyebiliriz. Bunun sonucunda ödeme bandına girmek için firmaların yeni fiyat düşüşleri yapmaları yanında hastaların daha çok fiyat farkı ödemesi gündeme gelecek. Korkarım zamanımızın çoğunu hastalarımıza sağlık danışmanlığından ziyade fiyat farklarını ve muayene ücretlerini anlatmaya çalışmakla geçirmeye devam edeceğiz.

   Geçtiğimiz aylarda mesleğimiz adına iki ciddi tehditle karşı karşıya kaldık. Gündeme gelen ilaç fiyat kararnamesi değişiklikleri hepimizi son derece tedirgin etti. Depoların eczane dışına ilaç satabilmesinin önünü açan değişiklik, TEB’in zamanında ve etkili girişimleriyle engellendi. Bir süre sonra farklı bir değişiklik taslağı ile tüm mal fazlaları ve peşin iskontolarının kaldırılması gündeme geldi. Bu değişiklik talebinin, işlerine gelince bizimle aynı tarafta olduklarını ifade eden, ancak daha önce ticari iskontoların kaldırılmasında olduğu gibi, işlerine gelmeyince bizi anında yarı yolda bırakan ilaç sanayinin en önemli temsilcilerinden gelmiş olması ayrıca not edilmesi gereken bir husus. İlaç Fiyat Kararnamesinde yapılması düşünülen böyle bir değişikliğin yıkıcı etkileri göz önüne alınarak TEB tarafından acil bir Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı yapılmak suretiyle sürece ilişkin olarak eylemlilik dahil olmak üzere bir yol haritası oluşturuldu. Odalarımızda üyelerimizle bilgilendirme toplantıları, yereldeki siyasetçilerle oda yöneticilerinin görüşerek destek taleplerinin iletilmesi ve nihayetinde TEB’in ilgili bakanlıklar ve bürokrasi nezdinde girişimde bulunması, çözüm sağlanamazsa eylem yöntemi ve takvimi için yeni bir Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı yapılması karara bağlandı. Biz de bu kapsamda odamızda sizlere bilgilendirme toplantısı düzenledik ve siyasilerle görüşerek desteklerini talep ettik. Odaların ve TEB’in girişimleri sonucu bu büyük tehlike bertaraf edilirken örgütlü olmanın, birlik olmanın değerini bir kez daha yaşayarak hissettik.

   Değerli meslektaşlarım,

Odamız olarak geçtiğimiz dönemde yoğun ve güzel çalışmalar yaptık. Türk Eczacıları Birliği bünyesinde kurulan komisyonlarda aktif olarak görev alarak mesleğimiz adına yapılacak çalışmalara katkı koyduk.  Sayın Genel Sekreter faaliyetlerimizle ilgili ayrıntılı sunumu birazdan sizlere yapacak. Ancak odamız Proje Komisyonu tarafından belirlenen “Eczane Güven Merkezidir” temalı 14 Mayıs etkinliklerine biraz değinmek istiyorum. Bizler, eczanelerin ve biz eczacıların toplum nezdindeki saygınlığını ve güvenilirliğini biliyoruz; ancak sağlık alanına salt ticari kaygılarla giren, hiçbir etik değeri gözetmeksizin televizyon, radyo ve internet ortamını kullanarak, cep telefonu mesajları veya gazete ilanları ile hatta çarşıda pazarda kartvizit dağıtarak halkın iyi olma ihtiyacını sömüren, onlara yalan satan kişilere karşı bu en güçlü yönümüzü, eczanelerin birer güven merkezi olduğu ve biz eczacıların onların güvenine layık birer sağlık danışmanı olduğumuzu halkımıza yüksek sesle anımsatmamız gerekliliğinden yola çıktık. Dört farklı konu başlığında güven temalı olarak hazırlanan afişler birleştirilerek 14 Mayıs haftasından itibaren eczanelerimizin vitrinlerini süsledi. Aynı afişler şehrin değişik yerlerinde billboard reklamları olarak yerini aldı. 14 Mayıs günü Sevgi Yolu’nda kurulan standımızda çok sayıda meslektaşımız görev aldı. Gün boyunca güven temalı broşürler, kalem ve bloknotlar yanında çocuklara balon dağıtmak suretiyle halkımızla iletişim ve sohbet etme imkanı oldu. Yoğun ve yorucu bir günün sonunda halkımızın yoğun ilgisini ve olumlu tepkilerini görmek yorgunluğa fazlasıyla değdi.

   Muvazaa ile etkin mücadele hep en önemli düsturlarımızdan birisi oldu ve olmaya devam edecek. Ne yazık ki muvazaalı eczane açma girişimleri bu dönemde de devam etti. Ancak Muvazaa Komisyonumuzun raporları ve Yönetim Kurulumuzun kararlı duruşu sayesinde bu girişimler engellendi. Ayrıca,  komisyonumuzun olumsuz raporu neticesinde tarafımızca reddedilen bir eczane açılışı talebi, Ankara’da toplanan Muvazaa Üst Komisyonu tarafından da reddedilerek muvazaalı eczane açılışı engellendi. Bunun sonucunda yeni mezun, pırıl pırıl bir meslektaşımızın önü açılmış oldu.  

   Değerli Meslektaşlarım,

  Sizlere elimizden gelen en iyi hizmeti sunmaya ve ilgili platformlarda sizleri en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığımız bir yıl daha geride kaldı. Bu dönem beraber hizmet ürettiğimiz Yönetim Kurulu üyelerime, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı üyelerime, Büyük Kongre delegelerime, İlçe Temsilcilerime , komisyonlarda görev alan tüm meslektaşlarıma ve hep özveri ve güler yüzle çalışan oda personelimize çok teşekkür ediyorum. Bizlere hep olumlu yönde katkılar sunan ve motive eden siz değerli meslektaşlarıma ayrıca teşekkür ediyor, Genel Kurulumuzun hayırlı olmasını dileyerek hepinize saygılarımı sunuyorum.

              Ecz.Sefa KARAARSLAN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   BAŞKAN

 

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI