TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


Eski Dönem Yönetim Kurulları

14.11.1974
Başkan: Atilla Alpargun
Sekreter: Metin Taş
Muhasip: Ayhan Kuş
Veznedar: Ahmet Menzilci
Üye:Nükhet Koray

16.01.1975
Başkan: Atilla Alpargun,
Genel Sekreter: Metin Taş,
Muhasip Vezneda: Ahmet Menzilci
Üyeler: Nedim Timoçin, Halil Özşarlak

19.10.1975
Başkan: Atilla Alpargun
Genel Sekreter: Metin Taş
Veznedar:Ahmet Menzilci
Üyeler: Nedim Timoçin, Ö.Lütfi Altıntuğ

23.09.1976
Başkan:Atilla Alpargun
Genel Sekreter: Metin Taş
Muhasip:Ahmet Menzilci
Üyeler: Nedim Timoçin , Ö.Lütfi Altıntuğ

28.09.1977
Başkan:Atilla Alpargun
Genel Sekreter: Ö.Lütfi Altıntuğ
Muhasip:Ahmet Menzilci
Üyeler: Nedim Timoçin, Erdinç Yiğiter

02.10.1978
Başkan:Ayhan Süer Arda
Genel Sekreter:Olgun Portakal
Muhasip Veznedar :Turgut Cengiz
Üyeler: Atilla Özbodur,Murat Tüm,Nedim Timoçin,Bedia Demirtürk

30/09/1979
Başkan:Ayhan Süer ARDA
Genel Sekreter:Bediz DEMİRTÜRK
Sayman:Turgut CENGİZ
Üye:Olgun PORTAKAL
Üye:Hacı Murat TÜM
Üye:Nedim TİMOÇİN
Üye:Atilla ÖZBODUR

26-27/09/1980
Başkan:Metin TAŞ
Genel Sekreter:Ö.Lütfi ALTUNTUĞ
Sayman:Aydın ÜNÜVAR
Üye:Belkıs BAYRAKTAR
Üye:Oya ATALAY
Üye:Nedim TİMOÇİN
Üye:Atilla ÖZBODUR

26-27/09/1981
Başkan:Metin TAŞ
Genel Sekreter:Ö.Lütfi ALTUNTUĞ
Sayman:Aydın ÜNÜVAR
Üye:Atilla ALPARGUN
Üye:Aliye ÖZDEMİRHAN
Üye:Nedim TİMOÇİN
Üye:Atilla ÖZBODUR

22-23/09/1982
Başkan:Metin TAŞ
Genel Sekreter:Ö.Lütfi ALTUNTUĞ
Sayman:Aydın ÜNÜVAR
Üye:Atilla ALPARGUN
Üye:Nükhet SONTUR
Üye:Ayhan Süer ARDA
Üye:Atilla ÖZBODUR .

07-08/01/1984
Başkan:Metin TAŞ
Genel Sekreter:Atilla ALPARGUN
Sayman:H.Murat TÜM
Üye:Ayhan Süer ARDA
Üye:Ahmet GÜVENÇ
Üye:Aydın ÜNÜVAR
Üye.Atilla ÖZBODUR

26-27/09/1985
Başkan:Metin TAŞ
Genel Sekreter.Ayhan Süer ARDA
Sayman:H. Murat TÜM
Üye:Atilla ALPARGUN
Üye:Aydın ÜNÜVAR
Üye:Ahmet GÜVENÇ
Üye:Atilla ÖZBODUR

10/09/1986
Başkan:Ayhan Süer ARDA
Genel Sekreter:Aydın ÜNÜVAR
Sayman:H. Murat TÜM-Yerine Mustafa SOYSAL
Üye:Ahmet GÜVENÇ
Üye:Atilla ÖZBODUR
Üye:Semai GÜNDOĞDU
Üye :Namık GÜNEY-Yerine T. Murat ÖZENOĞLU

25-26-27/09/1987
Başkan:Ayhan Süer ARDA
Genel Sekreter:Aydın ÜNÜVAR
Sayman:Atilla ÖZBODUR
Üye:Mustafa SOYSAL
Üye:T. Murat ÖZENOĞLU
Üye:Semai GÜNDOĞDU
Üye:Türkan AKSOY

23-24/09/1989
Başkan:Ayhan Süer ARDA
Genel Sekreter.Atilla ÖZBODUR
Sayman:Semai GÜNDOĞDU
Üye:Mustafa SOYSAL
Üye:Aydın ÜNÜVAR
Üye:Türkan AKSOY
Üye.T. Murat ÖZENOĞLU

02.10.1991
Başkan: Ayhan Süer Arda
Genel Sekreter: Semayi Gündoğdu
Sayman: Atilla Özbodur
Üye:Türkan Aksoy
Üye: Mustafa Soysal
Üye:Aydın Ünüvar
Üye: Murat Özenoğlu

29.09.1993
Başkan: Ayhan Süer Arda
Genel Sekreter: Semayi Gündoğdu
Sayman: Atilla Özbodur
Üye: Aydın Ünüvar
Üye: Türkan Aksoy
Üye: Nükhet Sontur
Üye: İzzet T. Ülgen seçilmiştir

22-23-24/09/1995
Başkan:Ayhan Süer ARDA
Genel Sekreter:Semai GÜNDOĞDU
Sayman:Atilla ÖZBODUR
Üye:Aydın ÜNÜVAR
Üye:T. İzzet ÜLGEN
Üye.Nüket SONTUR
Üye: azan ŞİMŞEK

26-27-28/09/1997
Başkan:Ayhan Süer ARDA
Genel Sekreter:Semai GÜNDOĞDU
Sayman:Atilla ÖZBODUR
Üye:Nüket SONTUR
Üye:Nazan ŞİMŞEK
Üye:Reha Deniz ARDA
Üye:Erdinç YİĞİTER

24-25-26/09/1999
Başkan:Ayhan Süer ARDA
Genel Sekreter:Semai GÜNDOĞDU
Sayman :Şevket KAYA
Üye:Nazan ŞİMŞEK
Üye:Alev GÜCAL
Üye:T. İzzet ÜLGEN
Üye:Korman ALGAN

30/09/2001
Başkan:Şevket KAYA
2.Başkan ve Genel Sekreter:Semayi GÜNDOĞDU
Sayman:Alev GÜCAL
Üye:Leman KOÇAK
Üye:Nüket SONTUR
Üye:Erhan ALGAN
Üye:Jale SORUNLAR.

26-27/09/2003
Başkan:Şevket KAYA
Genel Sekreter:Mutlu MENTEŞ
Sayman:Zeki ÇETİN
Üye:İzzet ÜLGEN
Üye:Jale SORUNLAR
Üye:Atilla ÖZBODUR
Üye.F.Berna KIRANAĞLI

16-17-18/09/2005 
Başkan:Şevket KAYA
Genel Sekreter: Esin DALAY
Sayman:Salih KOZALI
Üye:İzzet ÜLGEN
Üye:S.Bahri ERKURT
Üye:Sefa KARAARSLAN
Üye:Yüksel ŞEKERCİ (Burcu Meriçli)

16/09/2013
Başkan:ECZ.SEFA KARAARSLAN
2.Başkan: Ecz. İzzet ÜLGEN
Genel Sekreter: Ecz.Yüksel ŞEKERCİ
Sayman:Ecz. Ahmet Tolga YILMAZ
Üye:Ecz. Yavuz AKYÜZ
Üye:Ecz. Ferit ŞAHİNCİ
Üye:Ecz. Erhan ALGAN

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI