TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


BAŞKANIMIZIN 14 MAYIS ECZACILIK GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

        Değerli Basın Mensupları;

     Bilimsel eczacılığın 179. Yılını kutlamanın sevinci ve onurunu yaşıyoruz. Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu olumsuz koşullar herkes gibi bizleri de etkiliyor ve endişelendiriyor. Komşumuz Suriye başta olmak üzere kan ve göz yaşının dinmediği, gün be gün yeni gerginlik ve çatışma alanlarının ortaya çıktığı veya çıkarılmaya çalışıldığı zor günlerin stresini tüm milletimizle birlikte yaşıyor, Dünyada barışın ve huzurun egemen olduğu günlere bir an önce ulaşmayı umuyoruz.

     Ülkemiz 24 Haziran’da yapılacak çok önemli bir seçimin heyecanını yaşıyor. Demokrasinin vazgeçilmezi olan seçimlerin centilmence bir yarış ortamında yapılmasını ve sonuçlarının milletimizin huzur ve refahını, ülkemizin birliğini ve dirliğini artıracak sonuçlara vesile olmasını diliyoruz.

       Değerli Basın Mensupları;


      Yaklaşık otuz bin eczacı ülkemizin her bölgesine kılcal damarlar gibi yayılmış eczanelerinde, hastanelerde, kamu kurumlarında ve ilaç sanayinde halkımızın sağlığının korunması ve geliştirilmesi için çalışıyor, hizmet üretiyor. Toplumun sağlık okur yazarlığının yetersiz olduğu, halkımızın sağlık alanında danışmanlık hizmetine her geçen güz daha fazla ihtiyaç hissettiği gerçeği ortada. Ülkemizde yaşlı nüfusun hızla artması ile birlikte kronik rahatsızlıklar da hızla artıyor. Beş yıllık akademik bir eğitimin sonrasında eczacı unvanı alan ve ilaç konusunda tek yetkin meslek mensubu olan biz eczacılar, toplumumuza ilaç danışmanlığı yanında sağlıklı yaşam önerileri ile başta kronik rahatsızlıklar olmak üzere hastalıklarının takibini yaparak birinci basamak sağlık hizmetinde ve koruyucu sağlık hizmetlerinde daha etkin rol almayı arzuluyor, kamu otoritesinin bu alanda bize vereceği görev ve sorumluluğa hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

     Öte yandan bu danışmanlık hizmetini verecek olan eczacıların niceliğinden önce niteliği, en iyi şekilde eğitim almış olmaları büyük önem arz etmektedir. Son yıllarda sayıları hızla artan, artık saymakta zorlandığımız ve sayıları elliyi bulan eczacılık fakülteleri, arzulanan nitelikte eczacılar yetiştirilememesi yanında mezun olan eczacıların istihdamı gibi sorunları beraberinde getirecektir. Öncelikle yeterli sayıda öğretim elemanı olmayan eczacılık fakültelerinin kapatılması, yenilerinin açılmaması ve eczacılığa girişte taban puan uygulamasına geçilmesinin elzem olduğunu düşünüyoruz.

    Genel sağlık sigortasının hayata geçirilerek toplumun tamamının sağlık sigortası kapsamına alınması, hastanelerin birleştirilmesi, sağlıkta dönüşümde birinci fazın tamamlanarak ikinci faza geçilmiş olması, ilaçta yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesinin teşvik edilmesi gibi sağlık alanında atılan adımlar ve uygulamalar elbette olumlu. Bununla birlikte şehir hastanelerinin yapılmaya başlanmasıyla birlikte mevcut hastanelerin kapatılması ve o hastanelerin etrafında hizmet üreten onlarca eczanenin bundan olumsuz etkilenmesi durumu söz konusu. Kamu hastaneleri yapılırken o ilin Eczacı Odası ile kamu otoritesinin ortak projeler üretmesinin, ortaya çıkacak olumsuzlukları en aza indireceğini öngörüyor ve bu yöndeki beklentimizi ifade etmek istiyorum.

       Değerli Basın Mensupları;

 
      Sağlık Bakanlığımız tarafından akılcı ilaç kullanımı kampanyası başlatılmış ve özellikle bilinçsiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi adına yapılan kampanya olumlu sonuçlar vermeye başlamıştır. 2017 yılında antibiyotik kullanımı bir önceki yıla göre %13 civarında azalmıştır. Bilinçsiz antibiyotik kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek dirençli mikroorganizmaların tedavi edilemez iltihabi hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabileceği endişesini paylaşıyor, bu bağlamda yapılan kampanyayı olumlu buluyor ve destekliyoruz. Ancak sadece ilaç olarak aldığımız antibiyotikler bu riski oluşturmuyor. Gıda olarak tükettiğimiz etlerin de ilaç kalıntısı ve özellikle antibiyotik kalıntısı içermemesi gerekiyor. Bu bağlamda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Veteriner reçetesine tabi ilaçların reçetesiz olarak satışını engelleme yönündeki uygulamalarını olumlu buluyoruz. Fakat gıda güvenliği açısından gözden geçirilmesi gereken önemli bir hususu da dikkatlerinize sunmak istiyoruz. Hali hazırda veteriner hekimler hem hasta olan hayvanlara ilaç yazıp hem de yazdığı reçetedeki ilaçları satabilmektedir.

      Bunu etik bulmuyor dahası gıda güvenliği açısından risk oluşturduğunu öngörüyor ve bu yanlış durumun bir an önce düzletilmesi beklentimizi ifade ediyoruz.

    Halkımıza önemli bir hatırlatmayı tekrar yapmak istiyorum. Sağlık sistemimizdeki onca olumlu düzenlemeye, hekime ve ilaca erişimin oldukça kolaylaşmasına rağmen yalan ve hayal satan simsarlar toplumumuzun sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Televizyon, radyo, internet veya cep telefonu mesajı yoluyla sahte, etkisiz veya zararlı ürünleri sanki mucizeymiş gibi sunarak halkımızın sağlığını tehdit eden kişilere karşı sağlık otoritesi gereken tedbirleri alıyor, internet sitelerini kapatarak, televizyon yayınlarını durdurarak hatta hapis cezaları uygulayarak halkımızın sağlığını korumaya çalışıyor. Ancak başka başka adlarla faaliyetlerini sürdüren, yalan ve hayal satan bu kişilere karşı asıl görev halkımıza düşüyor. Hastalıkların tedavisinin hekim reçetesi ile eczacı danışmanlığında alınan ilaçlardan ve sağlıklı yaşam önerilerine uymaktan geçtiğini hep göz önünde bulundurup bu umut tacirlerine fırsat vermemelerini kıymetli halkımızdan rica ediyorum.

       Değerli Basın Mensupları;

     Eczacı Odaları kamu kurumu niteliğinde Anayasal meslek kuruluşları olup üyelerinin kendi aralarında ve topluma karşı olan hak ve sorumluluklarını gözetmekle yükümlüdür. Türk Eczacıları Birliği sağlık, ilaç ve eczacılık alanında hem güncel konularda hem de geleceğe yönelik politikaların oluşturulmasında her zaman doğrunun yanında ve savunucusu olmuştur ve olmaya devam edecektir. Meslek birlikleri üzerine düşünülen ve planlanan tasarrufların bu rolleri pekiştirici ve geliştirici yönde olması beklentimizi ifade etmek istiyorum.

     Geleceğe ve güzel günlere “BİRLİKTE ve BİRLİK’LE” yürüyebilmek dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum.

 


                                                                                    Ecz. Sefa KARAARSLAN

                                                                                                 BAŞKAN

 

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI