TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


TEDAVİ YARDIMI UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO:6) DEĞİŞİKLİKLER YAYINLANDI

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO:7)


35.A.00.02935

Ankara, 31.05.2006


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA


Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nin (Sıra No:6) (29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmi Gazete) çeşitli hükümlerinin uygulanması ile ilgili yaşanan tereddütler ve sorunlara açıklık ve çözüm getirilmesi amacıyla, Maliye Bakanlığı tarafından Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No:7) (31.05.2006 tarih 26184 sayılı Resmi Gazete) yayımlanmıştır.

Tebliğin, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 ve 17 nci maddeleri 15.05.2006 tarihinden, diğer maddeleri 1/5/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,
Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Genel Sekreter


Eki: Tebliğ (Sıra No:7)


[Ek dosya için tıklayınız...]

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI