TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


GABAPENTİN (NEURONTİN) KULLANIM İLKELERİ

GABAPENTİN  Kullanım İlkeleri: (NEURONTİN)

            Epilepside Kullanım:

            Gabapentin(Neurontin), Lamotigrin, Topiramat, Vigabatrin, Levatirasetam gibi yeni nesil antiepileptikler Nöroloji Uzmanı(Erişkin ve Çocuk), Nöroşirürji Uzmanı, Çocuk Hastalıkları Uzmanı tarafından yazılabilecektir ve bu uzmanlardan birinin bulunduğu, ilacın etken madde adı, kullanım dozu ve süresini belirtiği SKR’na istinaden tüm hekimlerce reçete edilebilir.

            Nöropatik Ağrı Teşhisinde :

             Nöroloji, Nöroşirürji, Pediatri, Fizik Tedavi, Endokrinoloji Uzmanlarınca reçete edilmesi veya bu uzmanlardan birinin bulunduğu, ilacın adı, kullanım dozu ve süresini belirten Sağlık Kurulu Raporuna istinaden sadece “Nöropatik Ağrı” veya “Postherpetik Nöralji) teşhisiyle verilebilir. SKR’na istinaden tüm hekimler de reçete yazabilir. Rapor ve reçetede mutlaka bu teşhisler yazılmış olmalıdır.

 

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI