TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


SAĞLIĞIN TİCARETİ OLMAZ, ECZANE TAKLİTÇİLERİNE HAYIR!

SAĞLIĞIN TİCARETİ OLMAZ, ECZANE TAKLİTÇİLERİNE HAYIR!

       Marketlerde vitaminler ve gıda takviyeleri başta olmak üzere eczanede ve eczacı danışmanlığında sunulması gereken ürünlerin satışına yönelik oluşturulan eczane taklidi alanlar endişe yaratıyor. Beş yıllık akademik eğitimini tamamlayarak Eczacı unvanı almış, ettiği eczacılık yeminine bağlı olarak halkımızın sağlığının korunması ve geliştirilmesinde özveriyle çalışan biz eczacılar, sadece ticari kaygılarla hareket edilen bu ve benzeri uygulamaları kaygı ile izliyoruz. 

       Konunun ticari ve halk sağlığını ilgilendiren iki boyutu var. Ticari açıdan ilgili yasal mevzuata uygun olduğu sürece söylenebilecek söz ve yapılabilecekler sınırlı olsa da konunun halk sağlığını ilgilendiren boyutunda mevzuatın tekrar gözden geçirilmesini elzem kılan hususlar var. 

       Gıda takviyesi ve vitaminlerin bilinçsiz kullanımı, o ürünlerin içerdiği kimyasalların vücudumuzda parçalanması, atılması ve bazılarının depolanması süreçlerinde sağlığımızı olumsuz etkileme riski barındırır. Dahası bu ürünlerin kullanılan ilaçlarla etkileşime girip o ilaçların etkisini bozması sonucu kişinin sağlığı olumsuz etkilenebilir. Halk sağlığı açısından sağlığa ilişkin bütün ürünlerin eczanede ve eczacı danışmanlığında satılması olmazsa olmazdır. Ağrı kesiciler başta olmak üzere bazı ilaçların, vitaminlerin, gıda takviyelerinin marketlerde serbestçe satıldığı Amerika Birleşik Devletlerinde zehirlenme ve ölüm vakalarında bilinçsiz ilaç kullanımı başı çekmektedir. Kamu otoritesi, sağlığa ve dolayısı ile ilaca bütçeden ayırdığı payın düşmesini istediği için halkın cebinden ödeyerek aldığı ürünlere sıcak bakmaktadır. Ancak yanlış ve fazla ilaç ve gıda takviyesi kullanımı sonucu ortaya çıkacak olumsuzluklar, hastaneye yatış ve tedavi masrafları düşünüldüğünde, farmakoekonomik açıdan sağlık sistemine uzun vadede daha çok yük getireceği gözden kaçırılmaktadır. Dahası ayrılan büyük reklam ve pazarlama bütçeleri nedeniyle bu tarz ürünlerin fiyatları normalin çok üstüne çıkmaktadır. Daha önce reklamı yapılmayıp şimdi reklamla fiyatları onar,  onbeşer kat artan popüler ürünler bunun en bariz örneğini teşkil etmektedir. Bu nedenlerle iş işten geçmeden mevzuatın gözden geçirilmesi, halk sağlığını önceleyen bir bakışla gıda takviyesi ve vitaminler başta olmak üzere sağlığa ilişkin bütün ürünlere sadece Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat verilmesi; ruhsat süreçleri kolaylaştırılmış da olsa ilaç formundaki bütün ürünlerin sadece eczanede ve eczacı danışmanlığında sunumunun mevzuatta amir hüküm olması sağlanmalıdır. 

       Ülkemizde güvenilir ve etkin bir sağlık sisteminin kurulması ve sürdürülmesinde öncü rol alan Sağlık Bakanlığımız’ın bu konuda daha duyarlı olmasını bekliyoruz. İlaç bir meta değildir. ilaç ticari bir ürün değildir. İlaç, fazlası zehir olan maddedir. Marketlerde başına eczacı da koysanız, satış hedefi ve baskısı ile, profesyonelce hazırlanmış raflar ve türlü satış teknikleri ile halkımıza ihtiyacı olan olmayan ürünlerin pazarlanması, milletimize ve gelecek nesillere yapılacak en büyük ihanet olacaktır. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesini umuyor ve bekliyoruz.

       Basına ve Kamuoyuna saygılarımla.

 

                                                                                                                               ECZ.SEFA KARAARSLAN

                                                                                                                                             BAŞKAN

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI