TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


ÖNEMLİ!!! ERİTROPOİETİN KULLANIM İLKELERİ

ERİTROPOİETİN Kullanım İlkeleri:

      Eritropoietin Raporları mutlaka Sağlık Kurulu Raporu ile verilebilir. Tek doktor raporlar geçersizidir.        

     Eritropoietin ve alfa-beta Darbepoietin içeren ilaçların Kronik Böbrek Yetmezliği tedavisindeki hastalara tedaviye başlama kriteri Transferrin Saturasyonu (TSAT) ≥%20 ve / veya Ferritin ≥100μg/L olduğunda ve hemoglobin değeri de 10 gr/dl altında olmasıdır. Reçetelerle güncel değerde tahlil sonuçları gerekmektedir. Ferritin 3 ayda bir kez, Hemoglobin ise her reçetede bakılmalıdır.

 

Reçeteleri Nefroloji Uzmanı veya Diyaliz Sertifikalı Uzman hekimlerden en az birinin bulunduğu SKR ile Nefroloji Uzmanı, Diyaliz Sertifikalı Uzman veya Diyaliz Sertifikalı diğer hekimlerce de yazılabilir. SKR’da ilacın adı, kullanım dozu ve süresi belirtilmelidir.

Özel Diyaliz Merkezlerince çıkartılan raporlar henüz kabul edilmemektedir. Özel Diyaliz Merkezleri sadece uygulama merkezleridir. KBY hastalarında reçeteye yazılan diğer ilaçlar veya malzemeler ödenmez. (Clexane vb. ödenmez) Sadece Diyaliz merkezinde uygulanacak ilaç yazılır. Diyaliz Merkezlerinde paket program çerçevesinde birçok ilaç kendilerince verilebilmektedir. Anlaşmalı Eczaneler sadece Eritropoietin veya Darbepoietin verebilirler.

 

Reçetelerde hastanın kilosu da doktor tarafından belirtilmiş olmalıdır.

En fazla 1’er aylık ilaç verilebilir.

Eritropoietin ve Darbepoietin endikasyon muadili olarak birbiri yerine verilebilir.

Provizyon sistemine girişte Diyaliz sertifikalı pratisyen hekim de Uzman olarak kayıt edilebilir.

 

Hemoglobin değeri 11 gr/dl değerine ulaşana dek başlangıç dozu:

Eritropoietin için (50 – 150 IU/kg haftada),

Darbepoietin için (0.25 – 0.75 mcg/kg/hafta).

 

Hemoglobin 11 – 12 gr/dl. Değerini koruyabilmek için idame dozlar:

Eritropoietin için (25 – 75 IU/kg/hafta)

Darbepoietin için (0.13 – 0.35 mcg/kg/hafta) dır.

 

Hemoglobin  12 gr/dl. Değeri aşıldığında tedavi kesilecektir.

Hastanın hemoglobin seviyesi takip edilerek 11 – 12 gr/dl değerine düşerse tekrar idame dozda tedaviye başlanabilir. Yeniden başlama kriteri  TSAT>%20 ve/veya ferritin >100μgr/L dır. 3 ayda bir yenilenen tahlil belgesi reçetelere eklenecektir.

Hastanın hemoglobin seviyesi 10gr/dl. nin altına düşerse başlangıç dozundan da kullanılabilir.

 

Eritropoietin ve alfa-beta Darbepoietin içeren ilaçların Kronik Böbrek Yetmezliği dışındaki endikasyonlarında da kullanılabilir. Bu kullanımlar için endikasyonlarına bakınız.

 

Yeni doğanlarda kullanımı: doğum ağırlığı 1500gr’ın altında veya 32 gebelik haftasından önce doğan bebeklere 200IU/kg/hafta 3 kez,  6 hafta süre ile kullanılabilir.

 

            SEVELAMER KULLANIM İLKELERİ:

            Sadece Diyaliz tedavisi gören hastalara kullanılır. Diğer fosfor düşürücü ilaçları 3 ay süreyle kullanmış olduğu raporda belirtilmiş olmalıdır. Ca x P değeri reçetede kayıt edilmiş olmalıdır. Kullanım kriterleri değerleri için talimata bakınız.

 

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI