TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


TEDAVİ YARDIMI UYGULAMA TEBLİĞİ NO:6 YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER:

   T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 13.06.2006 tarih B.07.0.BMK.0.18.100.10838 sayılı Genelge ile, 29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6 Sıra Nolu Tebliğde ve eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde, ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıda belirtilen değişikliklerin ve düzenlemelerin yapılmasının gerekli görüldüğü bildirilmektedir:

1. Tebliğin 12.7.2 nci maddesinin (b) bendinin birinci fıkrasında yer alan ilk parantez içi düzenlemeye “Zotepine” etken maddesi, Tebliğ eki Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Listesinin (Ek-2/A) 149 uncu sırasına “Eprosartan Mesilat” etken maddesi ilave edilmiştir.

2. Bu Genelgenin eki (EK-1) sayılı listede yer alan ilaçlar Tebliğin eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinden çıkartılmıştır.

3. Tebliğ eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-2/D) yer alan ilaçlarla ilgili gerekli düzeltmeler yapılmış ve bu Genelgenin eki (EK-2) sayılı listede gösterilmiştir.

4. Bu Genelgenin eki (EK-3) listede yer alan ilaçlar, Tebliğ eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-2/D) ilave edilmiştir.

5. Bu Genelge 14/6/2006 tarihinde yürürlüğe girer.

Eki: Genelge
EK1, EK2 ve EK3 Listeler

[Ek dosya için tıklayınız...]

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI