TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


GÖÇ İDARESİ PROTOKOLܒNÜN 3.10 MADDESİ KAPSAMINDA YER ALAN REÇETELERİN KARŞILANMA LİMİTLERİ HK.

          Değerli Meslektaşlarımız;

         TEB'nin " Göç İdaresi Protokolü’nün 3.10 Maddesi Kapsamında Yer Alan Reçetelerin Karşılanma Limitleri " ile ilgili Odamıza göndermiş olduğu yazısı ekte iletilmiştir.

         Tüm Üyelerimizin bilgisine sunulur.

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI