TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


Aidatlar Hakkında

43.A.00/6694

05/07/2022

 

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Devlet memurlarının aylıklarının hesaplanmasında esas olan katsayının 01-07-2022/31-12-2022 dönemi için (0,333603) olduğu, T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı 04-07-2022/27998389-010-06-02-1342135 sayılı genelgesiyle 25-08-2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022-2023 Yıllarını kapsayan 6.Dönem Toplu Sözleşmenin  İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan hükümlere istinaden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca,

Buna göre oda giriş aidatları ve oda yıllık aidatları :

01.07.2022/31.12.2022 döneminde;

 

Kamuda Çalışmayan Eczacılar için         : 166,80 TL

Kamu Eczacıları için                             :  83,40  TL    olarak tahsil edilecektir.

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

 

 

Uzm. Ecz. Tahir Özelçi

Sayman

 

 

 

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI