TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


ÖNEMLİ !!! MİADI GEÇEN VE KULLANILAMAZ HALE GELMİŞ OLAN İLAÇLARIN İMHASI HAKKINDA

        Değerli Meslektaşlarımız,

        Bildiğiniz üzere TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayımlanan “Serbest Eczanelerde Miadı Geçen ve Kullanılamaz Hale Gelmiş Olan İlaçların İmhasına Dair Kılavuz” Odamız sayfası aracılığı ile duyurulmuştu.

        İlgili kılavuz uyarınca, 1 Mart 2022 tarihinden itibaren eczanede miadı geçen ve bir şekilde kullanılamaz hale gelen ilaçların imhası ekte sunulan tablo doğrultusunda yapılacaktır.


    ⁃    Miadı dolan ve kullanılamaz hale gelen İlaç kutularının üzerine dikkat çekecek şekilde, miadı geçtiğine/kullanılamaz hale geldiğine dair etiket yapıştırılır veya kutu üzerine “miadı geçmiş ilaç” yada “kullanılamaz ilaç” yazılır ve satış alanı dışında bir kutuda toplanır. 

    ⁃    6 ve 12. ayların sonunda ekte sunulan örneğe uygun olarak elde veya eczane programları aracılığı ile üç nüsha olarak hazırlanan listeler, ilaçlarla birlikte ilçe temsilcisinin kontrol ve onayına sunulur. Normal ilaç ve psikotrop/ uyuşturucu ilaçlar için ayrı ayrı liste hazırlanmalıdır. 

    ⁃    Temsilci onayı alınmış liste ve ekte sunulan dilekçe örneği kutunun içine konarak kapatılır. İlçe Sağlık Müdürlüğü denetim ekipleri rutin eczane denetimine geldiklerinde onların kontrol ve onayına sunulur. İmzalanan nüshalardan birincisi İlçe Sağlık Müdürlüğünde kalır. İkincisi eczacıya teslim edilir. Üçüncüsü ise imhaya gönderilecek kutunun içerisine konarak 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne uygun olarak imha işlemlerinin yapılması için eczane sahip ve mesul müdürüne yed-i emin olarak teslim edilir.

    ⁃    İlçe Sağlık Müdürlüğü denetim ekipleri geldiğinde İlçe Temsilcisi onaylı liste ve ilaçlar hazır olmadığı durumda,  İlçe Sağlık Müdürlüğü onayınn bizzat Müdürlüğe gidilerek yaptırılması gerekmektedir. 

    ⁃    Eczacı tarafından 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne uygun olarak imha işlemleri vakit geçirilmeden en kısa sürede yaptırılır. İmha işlemlerinin yaptırıldığına dair alınan belgeler İlçe Sağlık Müdürlüğü’ ne teslim edilir.

    ⁃    İmha sürecine ilişkin ayrıntılı tablo ekte sunulmuştur. 

 

     Tüm üyelerimize önemle duyurulur.

 

 İMHA SÜRECİ İLE İLGİLİ TABLO İÇİN TIKLAYINIZ...

 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ...

 DİLEKÇE İÇİN TIKLAYINIZ

 İMHA EDİLECEK İLAÇ LİSTELEME FORMU İÇİN TIKLAYINIZ...

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI