TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


Emekli Sandığının Raporlarla İlgili Açıklaması ...

18.08.2006
004343
35.A.00

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 81 İl Valiliği’ne ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına göndermiş olduğu 26.06.2006 tarih 12289 sayılı genelge ile;
29.04.2006 tarih 26153 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2006 Mali Yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinin (Sıra No:6) 20.07.1 maddesi ile 06.04.2006 tarihli ve 26131 sayılı yönetmeliğin 22. maddesi doğrultusunda ilaç kullanımı ve hasta katılım payı için sağlık kurumlarınca verilecek raporların ilgili tek uzman tabip tarafından düzenlenmesi ve kurum baştabibi onayı ve kurum mührünün bulunmasının yeterli görüldüğü belirtilmiş olup, ilaç kullanımı ve hasta katılım payı muafiyeti için sağlık kurumlarınca verilecek raporların formatı gönderilmişti.

Ancak söz konusu rapor formatları ile ilgili olarak Eczacı Odalarımızdan ve Eczacılarımızdan gelen şikayetler üzerine Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı’na göndermiş olduğumuz yazılarda İlaç Kullanım ve Muafiyet Raporlarının hangi koşullarda geçerli olacağı konusunda bilgi istendi.

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca Birliğimize gönderilen 08.08.2006 tarih 43156 sayılı yazı ekte sunulmuş olup, tek tabip onayı ile çıkan sağlık kurulu raporlarında (Sürekli rapor uygulaması kapsamında bulunan raporlar hariç) 26.06.2006 tarih 12289 sayılı genelge ekinde bulunan rapor formatının isteneceği belirtilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını ve bilgilerinizi rica ederim.


Saygılarımla,

Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Genel Sekreter

Eki2
MK

[Ek dosya için tıklayınız...]

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI