TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


Yardımlaşma Sandığı Kredi Faiz Oranları Hakkında

44.A.00/2938

01/02/2024

 

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

 

Bilindiği üzere Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik düzenleme sürecinde TEB Yardımlaşma Sandığımızca, üyelerimize kullandırılan kredilere ara vermek durumunda kalmıştık.

Ekonomik koşullar ve Sandık kaynaklarımızın kullanımı dikkate alınarak, meslektaşlarımıza kullandırılan kredi faiz oranları revize edilmiş olup, kredi desteğimiz tekrar sağlanmıştır.

T. İş Bankası   tarafından kullandırılacak olan kredilerin kredi kullandırım aylık faiz oranı % 3,99; Sosyal Yardım Kredisinde tüm vadelerde ise %3,86   faiz oranı ve sigortalı olarak güncellenmiştir.

Talep edilen kredilerde; SGK ödemesini Türkiye İş Bankası aracılığıyla alan meslektaşlarımızdan Kullandırılan kredinin binde 2,5'u kredi tahsis ücreti, SGK ödemesini başka bankalardan alan meslektaşlarımıza ise kredi tahsis ücretine ek olarak binde 7,5 kredi kullandırım ücreti alınacaktır.

Talep edilen krediler, Türkiye İş Bankası aracılığıyla kullandırılacaktır.

Bankaya iletilen kredi kullandırım talimatının süresi, 1 ay olup; 1 ay içinde kullanılmayan krediler değerlendirilmeyecektir.

Kredi ödeme tablosuna göre kredi ödeme gününe bağlı olarak küçük değişiklikler olabilir. Kredi talebinde bulunan üyelerimizin kendilerine ve kefillerine ait aşağıda bildirilen evrakları bankaya ulaştırmaları halinde kredilerinin tahsis süreci hızlanacaktır.

01.02.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kredi limit, vade ve faiz oranlarını içeren tablomuz ektedir.

Kredi kullanacak üye meslektaşımız ve kefil olacak meslektaşlarımızın aidat ve belge eksiklerinin tamamlatılması, kredi talep formlarının asılları ile birlikte Oda onay yazınız ekinde Sandığımıza ulaştırılması için gereğini, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

 

 

Ecz. Uğur Elik

Sayman

 

Kredi talebinde bulunan borçlu ve kefil üyemizin bankaya teslim etmesi gereken evrakları;

a. Nüfus Cüzdanı,

b. İmza Sirküleri,

c. Son 2 tam yıl sonu Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve bulunulan yılın son dönem Geçici Vergi Beyannamesi,

d. Vergi Levhası,

e. Banka sorgularında ödenmemiş bir kayıt (çek/senet/haciz/kredi ve kart gecikmesi vb.) varsa ödendi belgeleri,

f. Üyesi bulunduğunuz Eczacı Odası'ndan alınan borçlu ve kefil üyemiz için Oda Kayıt belgesi.

 

 

Yardımlaşma Sandığı Kredi Kullandırım Tablosu için tıklayınız.

 

 

 

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI