TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


EMEKLİ SANDIĞI FATURALARINA BORCU YOKTUR BELGESİ EKLENMESİ HAKKINDA:

 

          Emekli Sandığı Provizyon Sistemindeki Duyuruya göre Her ay kesilen Emekli Sandığı faturalarına da SSK ve Bağkur'a eczacının borcu olmadığına dair belgenin eklenmesi istenilmektedir. Belgeler internetten alınarak eczacı tarafından onaylanabilecektir.

SSK Borcu yoktur belgesi internet adresi:

https://ebildirge.ssk.gov.tr/WPEB/amp/loginldap

 

Bağkur Borcu Yoktur belgesi internet adrresi:

http://www.bagkur.gov.tr/sigortali/bagnoBorc.shtml

ÖDEMELERDE BORCU YOKTUR YAZISININ ARANMASI

            "Ödemelerde Borcu Yoktur Yazısının Aranması" hakkındaki T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü'nün 08.05.2007 tarih ve B.13.1.SGK.0.14.00.01/GSS 23250 sayılı yazısı ve ekinde bulunan 2007/27 sayı genelge gereği, Emekli Sandığı (Devredilen) 'na ait muayene ve tedavi hakkından yararlanan kimselere vermiş olduğunuz sağlık hizmetlerine ilişkin faturaları tanzim ederken o tarihteki ay içinde (her ay bir defa olmak üzere) Bağ-Kur ve S.S.K.'ya prim borcu olup/olmadığına dair, internet üzerinden veya İl Müdürlüklerinden alınacak, belgeyi imza ve kaşeledikten sonra her bir fatura ekinde göndermeniz gerekmektedir. Bu şekilde gönderilmeyen faturalar toptan iade edilecektir.

            

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI