TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


EMEKLİ SANDIĞI'NIN RAPORLARLA İLGİLİ YAZISI

 
 
 T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 29.01.2007 tarihinde yayımlanan1570 sayılı Genelge ile, 13.02.2007 tarihinde yürürlüğe giren İlaç Kullanım ve Muafiyet Raporları ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü (Devredilen) Emekli Sandığı Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın Birliğimize göndermiş olduğu 19.07.2007 tarih ve 41257 sayılı yazısı ektedir.

İndirmek İçin Tıklayınız

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI