TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


2.SINIF GERİ ÇEKME -Jetosel Ampul-35.A.00.946
05.10.2007
İVEDİ!


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 03.10.2007 tarih 052452 sayılı yazıda Osel İlaç San. ve Tic. A.Ş. adına ruhsatlı olan “Jetosel Ampul” adlı preparatın 06 024 (SKT: 08.2008) seri numaralı numunelerine “optik kontrolde uygun bulunmaması” nedeniyle, 15.08.1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik” gereğince 2. Sınıf (eczane, ecza deposu, hastane, vb)   geri çekme işleminin uygulanacağı bildirilmektedir.

Anılan yazının bir örneği ekte iletilmekte olup, konu hakkında bilgilerinizi ve adı geçen preparatın belirtilen serisine ait ürünlerin ilgili depolara ve ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi gerektiğinin üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Alaaddin IŞIK
II.Başkan

Eki: 1
NK

İndirmek İçin Tıklayınız

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI