TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


EKIPENTAL 0.5 G ve 1 G IV ENJ. TOZ İÇEREN FLAKON"UN YEŞİL REÇETE İLE VERİLMESİ HAKKINDA GENELGE

 

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize göndermiş olduğu 14.12.2007 tarih ve 065650 sayılı yazı ekinde;

Formülü ve kontrole tabi madde içermesi nedeniyle yeşil reçete ile verilebilecek ilaçlar kapsamına alınmış olan “EKIPENTAL 0.5 g IV Enjektabl Toz İçeren Flakon” ve “EKIPENTAL 1 g IV Enjektabl Toz İçeren Flakon” ile ilgili olarak 10.12.2007 tarihinde yayımlanmış olan 064602 (2007/101) sayılı Genelge yer almakta olup, söz konusu Genelge’de adı geçen ilaçların Yeşil Reçete ile verilmesinin, stok ve tüketimlerinin psikotrop defterine işlenmesinin gerektiği bildirilmiştir.

Söz konusu yazı ve Genelge ekte sunulmuştur.

Tüm üyelerimize duyurulur.

İndirmek İçin Tıklayınız

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI