TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


INTESTINOL DRAJE HAKKINDA 2.SINIF B SEVİYESİNDE GERİ ÇEKME

 Yazdır


36.A.00.000289

18.01.2008
İVEDİ!

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 17.01.2008 tarih 003764 sayılı yazıda “Koçak İlaç A.Ş”  adına ruhsatlı olan “İntestinol Draje” adlı preparatın 2401660 (İ.T.:08.2006, S.K.T.: 08.2008), 240170 (İ.T.:01.2007, SKT.:01.2009) ve 2401704 (İ.T.:01.2007, S.K.T.: 01.2009) seri numaralılarına,  yapılan analiz sonucu uygun bulunmaması nedeniyle, 15.08.1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik” gereğince 2. Sınıf B Seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane, vb)   geri çekme işleminin uygulanacağı bildirilmektedir.

Anılan yazının bir örneği ekte iletilmekte olup, konu hakkında bilgilerinizi ve adı geçen preparatın belirtilen serisine ait ürünlerin ilgili depolara ve ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi gerektiğinin üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter

Eki: 1

Yazıyı İndirmek İçin Tıklayınız

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI