TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


NUROFEN PLUS TABLET HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

36.A.00.001217
31.03.2008

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 21.03.2008 tarih, 019910 sayılı yazı ile, Bakanlıkları tarafından yayımlanan 2008/19 sayılı Genelge ile,

Reckitt Benckiser Temiz. Malz. San. ve Tic. A.Ş. adına ithal ruhsatlı olan “Nurofen Plus Tablet” (12.80 mg Kodein Fosfat) isimli ilacın Kontrole Tabi Madde içermesi nedeni ile; kontrollü tüketimin sağlanması amacıyla “Normal Reçete ile Verilecek İzlemeye Tabi İlaçlar” kapsamına alındığı,

Söz konusu ilacın mutlaka “Normal Reçete” ile verilmesi, reçetelerin eczanelerde alıkonulması ve Reçete Kayıt Defteri’ne işlenmesi gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter

Eki: 2

Ek Dosya İçin Tıklayınız

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI