TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


NEVPARİN FLAKON 25000IU/5 ml" aADLI İLAÇ HAKKINDA 1. SINIF A SEVİYESİNDE GERİ ÇEKME

 
  

36.A.00.001644
28.04.2008                                                                  

                                                                           İVEDİ!

            BÖLGE ECZACI ODASI
            YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 28.04.2008 tarih 027704 sayılı yazı ile,
Mustafa Nevzat İlaç San. A.Ş. yetkililerinin, imal ruhsatına sahip oldukları “Nevparin Flakon 25000 IU/5 ml” adlı preparatın üretiminde kullanılan Heparin adlı etkin maddenin, İtalya’da bulunan tedarikçi firması tarafından, 94157H seri numaralısının, Chondroitin Sülfat ile kontamine olduğunun kendilerine beyan edilmesi üzerine, Mustafa Nevzat İlaç San. A.Ş tarafından adı geçen preparatın kontamine Heparin ile üretilen seri numaralarının Bakanlıklarına bildirildiği,
Bu nedenle, Nevparin Flakon 25000 IU/5 ml adlı preparatın kontamine Heparin ile üretildiği beyan edilen, aşağıda belirtilen seri numaralılarına, 15.08.1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik” gereğince 1. Sınıf A Seviyesinde (tüketici, eczane, ecza deposu, hastane, vb)   geri çekme işleminin uygulanacağı bildirilmektedir.
Anılan yazının bir örneği ekte iletilmekte olup, konu hakkında bilgilerinizi ve adı geçen preparatın belirtilen serilerine ait ürünlerin ilgili depolara ve ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi gerektiğinin üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter

Seri No

 

Üretim Tarihi / Son Kullanma Tarihi
7F25C
06.2007/06.2010
7F26C
06.2007/06.2010
7F29C
06.2007/06.2010
7G06H
07.2007/07.2010
7G09F
07.2007/07.2010
7G10F
07.2007/07.2010
7G12G
07.2007/07.2010
7G18E
07.2007/07.2010
7I16G
09.2007/09.2010
7I17F
09.2007/09.2010
7M24A
12.2007/12.2010

Eki: 1

Ek Dosya İçin Tıklayınız

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI