TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


BIOMENT BID 1000 mg 10 FİLM TEBLET GERİ ÇEKME

36.A.00.002015                                                         

30.05.2008

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 27.05.2008 tarih 034897 sayılı yazıda “Fako İlaçları A.Ş.”  adına ruhsatlı olan “Bioment BID 1000 mg 10 Film Tablet” adlı müstahzarın 7020633 (02.2007/02.2009) seri numaralısına, yapılan inceleme ve analizler sonucunda fiziksel yönden uygun bulunmaması nedeniyle, 15.08.1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik” gereğince 2. Sınıf B Seviyesinde geri çekme işleminin uygulanacağı bildirilmektedir.

Anılan yazının bir örneği ekte iletilmekte olup, konu hakkında bilgilerinizi ve adı geçen preparatın belirtilen serilerine ait ürünlerin ilgili depolara ve ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi gerektiğinin üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,  

Ecz.Hilmi ŞENER

Genel Sekreter

Ek Dosya İçin Tıklayınız

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI