TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


Emekli Sandığı hak sahiplerine yazılan tüm reçetelerin İlgili Sağlık Kurum ya da Kuruluş yetkilisi tarafından imzalanıp mühürlenmesi hk.

Emekli Sandığı hak sahiplerine yazılan tüm reçetelerin İlgili Sağlık Kurum ya da Kuruluş yetkilisi tarafından imzalanıp mühürlenmesi hakkında


T.C.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan gelen 23.02.2005 tarihli yazı ile; Resmi ve Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları tarafından Emekli Sandığı hak sahiplerine yazılan tüm reçetelerin yürürlükte bulunan Yönetmeliğin 33’üncü maddesi uyarınca ilgili Sağlık Kurum ya da Kuruluş yetkilisi tarafından imzalanıp mühürlenmesi gerektiği bildirilmiştir.

T.C.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na yazılan 28.02.2005 tarih 34.B.01.03.1.6873 sayılı yazımız ile 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı’nın 12. maddesi hükmü hatırlatılarak, Emekli Sandığı hak sahiplerine yazılan reçetelerin ilgili sağlık kurum ya da kuruluş yetkilisince onaylanmasının hastanelerdeki mevcut sistemde uygulanmasının olanaklı olmadığı, söz konusu uygulamada ısrar edilmesi durumunda hasta, hastane yönetimi ve sözleşmeli eczaneler arasında olumsuzluklar yaşanmasına neden olunacağı bildirilmiş ve uygulamanın kaldırılması talep edilmiştir.

SSK, Bağ-Kur ve konsolide bütçeye tabi kuruluşlarda başhekim onayı aranmayacaktır. Ancak, Emekli Sandığı ile mutabakata varıncaya kadar Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 23.02.2005 tarihli yazısı uyarınca işlem yapılması gerekmektedir.

[Ek dosya için tıklayınız...]

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI