TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


MALİYE SÖZLEŞMELERİ İÇİN SON YENİLEME TARİHİ 25 Mart 2005

MALİYE SÖZLEŞMELERİ İÇİN SON YENİLEME TARİHİ 25 Mart 2005

Türk Eczacıları Birliği'nden Odamıza gelen 04.03.2005 tarih ve 006973 sayılı yazıda; 09.02.2005 tarih 25722 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı’nın “13.7 Sözleşmeler, ilk defa yapılacak olanlar hariç, eczaneler tarafından bu Talimatın Resmi Gazete’de yayımlanmasını takip eden en geç 45 gün içerisinde yenilenecektir.” Maddesi gereğince, 2004 yılında Maliye Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar ile sözleşmesi olan üyelerimizin, sözleşmelerini 25 Mart 2005 Cuma günü mesai saati bitimine kadar yenilemeleri gerekmektedir. İlk defa sözleşme yapacaklar için süre kısıtlaması bulunmamaktadır.

Eczacılarımıza önemle duyurulur.

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI