TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


Xigris, Unisef, Eloxatin Hakkında

"Xigris, Unisef, Eloxatin" Hakkında


T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği;

-15.03.2005 tarih, 4631 sayılı yazıda, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 14.02.2005 tarih, 006422 sayılı yazısı gereğince;

Lilly İlaç Tic.Ltd.Şti.’nin ithal ruhsatına sahip olduğu “Drotrecogin Alfa (Rekombinant)” etken maddesini içeren “Xigris Flakon 5 mg ve 20 mg” isimli ilaçlar için bundan sonra yapılacak işlem ve ödemelerde esas alınmak üzere Bakanlık ilgili komisyonu tarafından “ADDRESS ve PROWESS çalışmalarında yakın dönemde cerrahi geçiren hastalarda Xigris kullanımının mortaliteyi artırdığı gözlendiğinden, bu preparatın son bir (1) ay içinde cerrahi operasyon geçiren hastalarda kullanılmaması gerekmektedir.” Şeklinde karar alındığı,

-15.03.2005 tarih, 4635 sayılı yazıda, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 18.02.2005 tarih, 007387 sayılı yazısı gereğince;

Mustafa Nevzat İlaç San.’nin imal ruhsatına sahip olduğu Unisef 500 mg ve 1 g IM/IV Enjektabl Flakon adlı ilaçlara ait uygunluk almış endikasyonları içeren ve bundan sonra yapılacak işlemlere esas teşkil etmesi gerekli prospektüs sayfasının gönderildiği,

-15.03.2005 tarih, 4639 sayılı yazıda, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 21.02.2005 tarih, 007844 sayılı yazısı gereğince;

Sanofi-Synthelabo İlaç A.Ş.’nin ithal ruhsatına sahip olduğu “Eloxatin 100 mg ve 50 mg IV İnfüzyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon” ve “Eloxatin 50 mg IV İnfüzyon İçin Lİyofilize Toz İçeren Flakon” isimli preparatların “Oksaliplatin 5-Fluorourasil (5-FU) ve Folik Asit (FA) ile kombinasyon halinde, primer tümörün total rezeksiyonundan sonra evre III kolon kanserinin adjuvan tedavisinde endikedir.” Şeklindeki endikasyon ilavesi talebinin Sağlık Bakanlığı ilgili Bilimsel Komisyonlarınca incelendiği ve bir medikal onkoloji uzmanının imzasının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile kullanılması şartı ile uygun bulunduğu ve bundan sonra yapılacak işlemlerde yukarıda belirtilen endikasyon ilavesinin esas alınması gerektiği bildirilmektedir.

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI