TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


Yeşil Kartta Fotokopinin Kaldırılması Uygulamasının Yürürlük Tarihi 01.01.2005’tir.

Yeşil Kartta Fotokopinin Kaldırılması Uygulamasının Yürürlük Tarihi 01.01.2005’tir.

ÖNEMLİ

9 Nisan 2005 tarih ve 25781 sayılı Resmi Gazete’de “Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Bu Yönetmelik ile, 13.08.1992 tarih ve 21314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapan ve 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin “Yürürlük” maddesi değiştirilmiş ve yeşil kartta fotokopinin kaldırılması uygulamasının yürürlük tarihi 01.01.2005 olarak belirlenmiştir.

Yönetmelik

Sağlık Bakanlığından:
Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet
Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
MADDE 1 — 13/8/1992 tarihli ve 21314 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapan ve 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 2 — Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer."
Yürürlük
MADDE 2 — Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 31/3/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI