TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


EMEKLİ SANDIĞI YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK

EMEKLİ SANDIĞI YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK


10 Haziran 2005 tarih ve 25841 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, 06.09.2003 tarih ve 25221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 36’ncı maddesinin üçüncü fıkrası “İlaçların hak sahibi dışındaki bir kişiye verilmesi halinde, ilaçları teslim alan kişinin kimlik bilgileri, adresi ve imzası alınır.” şeklinde değiştirilmiştir.


[Ek dosya için tıklayınız...]

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI