TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


EMEKLİ SANDIĞI’NDAN TEŞHİS KODLARI İLE İLGİLİ DUYURU ...

TEDAVİ YARDIMINA YÖNELİK 18 NO’LU TEBLİĞE İSTİNADEN RAPOR TEŞHİS KODLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
15/12/2005 tarih ve 26024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tedavi yardımına yönelik 18 sıra no’lu Tebliğ’e istinaden bilgisayarda yapılan düzenlemeler ile ilgili olarak 5.3 versiyon çıkartılmıştır. Buna göre tüm rapor kodları değiştiğinden herhangi bir sorunla karşılaşılmaması için hak sahiplerinin raporlarının yeni rapor kodlarıyla yeniden kayıt edilmesi gerekmektedir.
Emekli, Malulluk aylığı bağlanmış olanlarla,bunların kanunen bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri, Dul ve Yetim aylığı alanların Muayene ve Tedavileri Hakkında Yönetmelik’in 36. maddesine istinaden ve 18 sıra no’lu Tebliğ’e göre, sadece aşağıda rapor kodları verilen hastalıklar için ömür boyu rapor uygulaması geçerli olacaktır.
ÖMÜR BOYU OLABİLECEK RAPOR KODLARI
01.00 TÜBERKÜLOZ
04.01 KALP YETMEZLİĞİ
04.02 KORONER ARTER HASTALIĞI
04.03 DİSRİTMİLER
04.04 PERİFERİK VE SEREBRAL (SEREBROVASKÜLER) DAMAR HASTALIKLARI,
VENÖZ YETMEZLİK.
04.05 ARTERİYEL HİPERTANSİYON
04.06 DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARI
04.07 AKUT ROMATİZMAL ATEŞ (ARA) ve KAPAK HASTALIKLARI
04.09 KARDİYOMYOPATİ
04.11 REYNAUD HASTALIĞI
05.01 ASTIM
05.02 KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI
07.06 DİABETES MELLİTUS
10.06 PARKİNSON HASTALIĞI
10.08 EPİLEPSİ, NARKOLEPSİ ve FEBRİLKONVÜLZİYONLAR
12.01 GLOKOM.

Ayrıca, Yönetmeliğimiz kapsamında daha önce sürekli reçete yazdırıp devam reçetesi ile ilaçlarını alan hak sahiplerinin rapor kodları değiştiğinden, bu kapsamda olan ve tedavi şeması gibi özel bir şart gerektirmeyen ilaçlarını bu uygulama kapsamında alabilmeleri için Yönetmeliğe uygun yeniden bir sürekli reçete yazdırarak bilgisayardan kayıt edilmesi gerekmektedir.


AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI