TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN...

27/12/2005 tarihinden itibaren gelen reçetelerdeki aşağıda isim, farmasötik şekilleri ve diğer özellikleri verilen ilaçlar YEŞİL REÇETE İLE VERİLECEK İLAÇLAR kapsamına alınmıştır.

İlaç/Firma adı   Etkin Madde  Birim miktar   Ambalaj    Ruhsat Türü

Klipax Draje                   Clordiazepoxide,              5 mg,            40 ve 100 draje,      İmal R
(İbrahim Ethem)

Libkol Film Tablet             Clordiazepoxide,            5 mg,            20 ve 50 tablet,       İmal R
(Saba)

Librax Draje                     Clordiazepoxide,              5 mg,           40 ve 100 draje,       İmal R
(Onko),


Sözkonusu ilaçların yeşil reçete ile verilmesi, stok ve tüketimlerinin psikotrop defterine işlenmesi gerekmektedir.

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI