TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


Uzman Hekimin Bulunmadığı Haller Hakkında

39.A.00.002015-5273
01.12.2015

Bilindiği üzere Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.2.16 - Doğuştan metabolik hastalıklar ile Çölyak Hastalığı başlıklı maddesinin 1.fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

(1) Çocuk mamaları, gıda olması nedeniyle EK-4/A Listesine ve Kurumun resmi internet sitesinde yayınlanan “Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis ve İnek Sütü Alerjisi) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesi” ne (EK-4/B) dahil edilmemiştir. Ancak, doğuştan metabolik hastalığı olan ve kistik fibrozisli hastalar için tedavi edici içerikli olanlar ile malabsorbsiyona neden olan bir hastalığı olan hastaların ve iki yaşına kadar inek sütü ve/veya çoklu gıda protein alerjisi olan bebeklerin kullandıkları özel mamalar, öncelikle çocuk metabolizma hastalıkları veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları ya da gastroenteroloji uzman hekimi tarafından, bu uzman hekimlerin bulunmaması halinde çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilebilir. İki yaşına kadar inek sütü ve/veya çoklu gıda protein alerjisi olan bebeklerin kullandıkları özel mamalar için yukarıdaki hekimlere ek olarak çocuk alerji veya klinik immunoloji uzman hekimlerince de rapor düzenlenerek tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.

İlgili maddede yer alan “öncelikle çocuk metabolizma hastalıkları veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları ya da gastroenteroloji uzman hekimi tarafından, bu uzman hekimlerin bulunmaması halinde çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.” ifadesinde belirtilen bu hekimlerin bulunmamasından kastın hekimin hastanede çalışmadığı mı yoksa hekimin o esnada poliklinikte hizmet verip vermediği mi olduğu hususunda tereddütler olması sebebi ile Kuruma resmi yazı yazılarak konunun netleştirilmesi talep edilmiştir.

Kurum’dan gelen cevabi yazı ile, “bu uzman hekimlerin bulunmaması halinde” hükmünün, çocuk metabolizma hastalıkları veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları veya gastroenteroloji uzman hekimlerinin fiili olarak o hastanede bulunmadığı durumları ifade ettiği bildirilmektedir.

Kurumun yazısı ekte yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

 Dr. Ecz.Harun KIZILAY
     Genel Sekreter

Kurum yazısı için tıklayınız.

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI