TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


SGK VE TEB ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI

Bilindiği üzere, 01.02.2012 tarihinde imzalanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol”ün 9.1 maddesi uyarınca, mevcut Protokolün yürürlük süresi 01.07.2015 tarihi itibari ile sona ermekte iken, yapılan ek protokollerle, yürürlük süresi önce 01.10.2015, ardından 31.12.2015 tarihine uzatılmıştı.

Türk Eczacıları Birliği’nin 3-6 Aralık 2015 tarihlerinde gerçekleşen 40.Olağan Büyük Kongresinde yapılan seçimle göreve gelen 40.Dönem Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu, 10.12.2015 tarihi itibariyle görevine başladı ve aynı gün, SGK yetkilileri ile protokol görüşme sürecine devam edildi.

Sosyal Güvenlik Kurumunun ve Türk Eczacıları Birliği’nin, protokol ile ilgili heyetleri, 10.12.2015 – 30.12.2015 tarihleri arasında 9 görüşme gerçekleştirdiler.

Görüşme sürecinde, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.Erdoğan Çolak ve Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz.Arman Üney, 18.12.2015 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile de bir görüşme gerçekleştirerek, Sayın Bakana protokol görüşme süreci ve eczacıların içinde bulunduğu ekonomik durum ve SGK protokolü ile ilgili ekonomik taleplerimiz hakkında bilgi sundular.

Sayın Bakan tarafından, Türk Eczacıları Birliği’nin protokole ilişkin ekonomik taleplerinin, bütçe görüşmelerinin devam etmekte olması nedeniyle, Ekonomi ve Koordinasyon Kurulunun gündemine hemen alınamayacak olduğu ifade edildi. Ancak, mevcut protokolün yürürlük süresinin sona ermesine çok kısa süre kalmış olması itibariyle, protokol görüşmelerinin, ekonomik talepleri içeren maddeler haricinde kalan maddeler üzerinden yürütülerek, Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında, 3 ay süreli bir protokol imzalanması ve ekonomik talepleri içeren maddelerin durumunun da 31.03.2016 tarihine kadar sonuçlandırılması hususunun imza altına alınması taraflarca uygun görüldü. Protokolde yer alan 9.1 Maddesi de buna uygun olarak “9.1. Bu Protokol 01/01/2016 tarihinde yürürlüğe girer. 31/03/2016 tarihine kadar geçerlidir. TEB tarafından Kuruma gönderilen taslak protokol metnindeki ekonomik talepler, taraflar arasında 31/03/2016 tarihine kadar görüşülüp neticelendirilecektir. 31/03/2016 tarihine kadar yapılacak olan yeni protokol çalışmaları kapsamında taraflarca Protokol maddeleri üzerinde görüşmeler yapılacaktır. Süre bitiminde herhangi bir nedenle protokolün imzalanamaması durumunda görüşmeler devam eder, yenisi imzalanıncaya kadar bu Protokol hükümleri geçerlidir.” şeklinde düzenlendi.

Varılan mutabakat sonucunda oluşan protokol metni, 31.12.2015 tarihinde imzalandı.

01.01.2016-31.03.2016 tarihleri arasında geçerli olacak olan protokol metni ile yapılan düzenleme ve değişiklikler, ekte yer alan dosya üzerinde belirtilmiştir.

 

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

 


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 
MERKEZ HEYETİ

 

31.12.2015 tarihinde imzalanan Protokol Metni için tıklayınız.

 

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI