TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


Başkanımız Ecz.Sefa KARAARSLAN'ın Basın Açıklaması...

      Değerli Basın Mensupları;

Bugün bilimsel eczacılığın 177. yılını kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu zor şartlar tüm vatandaşlarımızı etkilediği gibi bizleri de olumsuz olarak etkiliyor.

Dünyanın değişik bölgelerinde farklı sorunlar yaşanmakla birlikte, sorunların hiç bitmediği ve yıllar içerisinde katlanarak büyüdüğü Orta Doğu Bölgesi ile komşu olmanın ötesinde ortak tarihi geçmişimiz ve inanç bağlarımız dolayısı ile yaşanan sorunlardan direk ve olumsuz olarak etkileniyoruz. Orta Doğu'da sınırlar kan ve gözyaşı ile yeniden çizilirken, insanlar kendi ülkelerini canları pahasına terkedip sığınmacı haline düşerken bu acıları tüm vicdan sahipleri gibi bizler de paylaşıyor ve yaralara merhem olmaya çalışıyoruz.

Ülkemizdeki 3 milyon civarındaki sığınmacı Devletimizin onlara sunduğu barınma ve sağlık hizmetleri yanında eczanelerimizden ilaç sunumu hizmetini meslektaşlarımızın özverisi ile sorunsuz bir şekilde almaya devam ediyor. Ancak bu hizmetin sağlıklı bir zeminde sürdürülmeye devam etmesi için gerekli yasal gerekliliklerin ve protokollerin ilgili kamu otoritesi olan AFAD'la bir an önce yapılmasının elzem olduğunu da ifade etmek istiyorum.

Ülkemiz uzun yıllardır terör belasıyla boğuşuyor. Bölücü terör örgütü hedef gözetmeksizin halkımızın canına ve malına kast etmekte. Halkımızın bir bölümü kazılan hendekler, patlatılan bombalar nedeniyle kendi vatanlarında evlerini terketmek zorunda kalmış durumda. Güvenlik güçlerimiz devletimizin bekası ve halkımızın güvenliği ve refahı için canları pahasına terörle mücadelelerini sürdürüyor. Terörü en derin nefretle lanetliyor, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelelerine baş sağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Acınız acımızdır.

Değerli Basın Mensupları;

Ülkemizde yaklaşık otuz bin eczacı halkımıza hastanelerde ve serbest eczanelerde ilaç ve sağlık danışmanlığı hizmeti sunumu yapıyor. Bir bölümü de ilaç sanayiinde ya da kamu kurumlarında halkımıza fayda üretmeye devam ediyor. Beş yıllık akademik eğitim sonrası eczacı ünvanı alan bizlerin halkımızın sağlığının korunması ve geliştirilmesindeki rolü gün geçtikçe daha da önem kazanıyor. Ancak bunun kamu otoritesi nezdinde de görülmesi ve değerlendirilmesi, ilaç konusundaki tek yetkin meslek grubu olan biz eczacılardan  birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunumunda ve koruyucu sağlık hizmetlerinde daha etkin faydalanılması gerekiyor.

Avrupa ülkelerinde örnekleri olan ve olumlu sonuçları itibarı ile her geçen yıl geliştirilen, eczacıların sundukları danışmanlık hizmeti modelleri pekala ülkemizde de uygulanabilir.  Avrupalı eczacı diyabet takibi yaparak, sigara bıraktırma programı uygulayarak, tansiyon takibi yaparak, astım ilaçlarını tarif ederek, eczanede aşı yaparak, uyuşturucu kullananların kullanılmış enjektörlerini değiştirerek, çoklu ilaç kullanan yaşlılara ilaç kullanımında yardımcı olarak, bağımlılık yapıcı bazı ilaçları eczanede hastaya tek tek sunarak, hatta bazı ülkelerde hastayı hekimle görüştürüp, basit hastalıklarda ilacını hemen temin etmesini sağlayarak ve daha başka yollarla ülkesinin sağlık sistemine katkı sunmakta ve bu verdiği hizmetlerin karşılığında devletten para almaktadır. Burda kamu otoritesinin yaklaşımı farmakoekonomik olarak elde ettiği faydayı artırma eğilimi olarak gözükmektedir. Şöyle ki; kronik rahatsızlığı olan bir hastanın bu rahatsızlığı kontrol altında tutulursa, örneğin bir şeker hastasının eczacı kontrolünde kan şekeri istenen sınırlarda tutulur ve yüksek kan şekerinin organlarda oluşturacağı hasar nedeniyle hastaneye müracaat maliyeti azaltmanın yanında hastanın yaşam kalitesini en iyi seviyede tutabileceği öngörülüyor. Ya da farklı hasta gruplarında sağlanan farklı faydalar eczacıların danışmanlık rolünün daha fazla ön plana çıkmasını ve kamunun bu alanda düzenlemeler yapması sonucunu doğurmakta. Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkemizin sağlık otoritesinden bu yönde olumlu yaklaşımlar ve düzenlemeler beklediğimizi ifade etmek istiyorum.

Değerli Basın Mensupları;

Eczane dışı kanallardan satın alınmış ürünler nedeniyle hayati risk yaşayan veya yaşamını yitiren vatandaşlarımıza ait haberleri sık sık yazılı ve görsel basında görmeye ne yazık ki devam ediyoruz.  Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi, sağlığa ilişkin bütün ürünlerin eczaneden ve eczacı danışmanlığında alınması önem arz ediyor. Elbette devletin düzenleyici ve denetleyici rolü halkımızın sağlığı için son derece önemli, ancak bunun yanında halkımızın da uyanık olması ve umut tacirlerine fırsat vermemesi gerekiyor.

Bizler diyoruz ki;  "ECZACINIZA DANIŞIN, SAĞLIKLI KALIN"

Sagılarımla.

                                                                                     Ecz.Sefa KARAARSLAN

 

 

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI