TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


BASIN AÇIKLAMASI

İLAÇ YOKLUĞUNUN SORUMLUSU ECZACILAR DEĞİLDİR!

 

      Son günlerde bazı ilaçların piyasada bulunmadığı ya da kısıtlı bulunabildiği bir süreç yaşıyoruz. Konunun farklı boyutları olmakla birlikte yokluğun asıl nedeni, zam beklentisi nedeniyle bazı ilaç firmalarının ilaçları piyasaya kısıtlı vermesi veya hiç vermemesi yanında bazı ecza depolarının stokçuluk yapmasıdır. Nitekim Sağlık Bakanlığı’nın yakın zamanda yaptığı çalışmalar neticesinde 42 ilaç firması ve 20 ecza deposunun stokçuluk yaptığı tesbit edilmiş durumdadır.
 

     Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Tebliğ uyarınca her yılın ilk 45 günü içerisinde ilaç fiyatlandırılmasında kullanılacak yeni avro değeri ilan ediliyor. Bu yıl da geçtiğimiz yıl olduğu gibi ilaç fiyatlandırmasına esas avro değerinde artış ve dolayısı ile ilaçlara zam söz konusu. Bunu fırsat bilen İlaç firmalarının ve Ecza depolarının daha fazla kar elde etme hırsı halk sağlığını olumsuz yönde etkileme riski taşımaktadır.
 

      Eczacılık Yemini etmiş, halk sağlığı konusunda sorumluluğunun bilincinde olan ve buna uygun davranan eczacıların, sorunun mağduru iken sorumlusu gibi gösterilmesini kabul edilemez buluyoruz. Elinde olduğu halde bir eczacının hastasına ilaç vermemesi mümkün değildir. Kaldı ki ecza depolarından, onlarda bulamazsa diğer eczanelerden hastasına ilaç bulabilmek için eczacılarının sarfettiği çabaların en yakın şahidi değerli halkımızdır. Sorumsuz üç beş eczacı yüzünden 26 bin eczacının zan altında bırakılmasını kamuoyu vicdanı da kabul etmeyecektir.
 

      Son olarak şunu ifade etmeliyiz ki farklı nedenlerle bazı ilaçların yokluğu her zaman görülebilen bir durumdur. Şu an yaşanan durum piyasada bulunamayan ilaçların sayısında normalin dışında artış olmasıdır. Mevcut durumun gerçek sorumlularının doğru tesbit edilip gerekli tedbirlerin alınması da elzem görünmektedir. İlaç firmaları piyasada suni ilaç yokluğu yaratıp kamu otoritesi üzerinde baskı oluşturmayı ve eski tatlı karlı günlere dönmeyi hedefliyor görünmektedir. İlaçlara zam geleceği tarih çok önceden belli olduğu ve serbest piyasa ekonomisi koşullarında eczanelerin ilaç talebinin artacağı ortadayken, ilaç üretim veya ithalatında gerekli tedbirleri almayarak sorunu tetiklemişler ve algı yönetimiyle suçu eczacılara ihale etmişlerdir. Bazı ecza depoları da stokçuluk yaparak ilaç yokluğu sorununun büyümesine neden olmuşlardır. Sağlık Bakanlığı’nın tesbitlerinin gerekli tedbirleri ve çözümü de beraberinde getireceğine inanıyorum.
 


      Bunun yanı sıra ilaç yokluğunu tetikleyen unsurlardan bir olarak gördüğüm, yılın belirli bir döneminde ve tek seferde yapılan ilaç fiyat düzenlemesi uygulamasının da gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI