TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


SGK DOZ DÜZELTME İŞLEMLERİ HAKKINDA!!

        Değerli Meslektaşlarımız;

         SGK İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kordon Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından Odamıza gönderilen ve ekte sunulan yazıda;

         “SGK hak sahipleri adına düzenlenip Sözleşmeli Eczaneler tarafından karşılanarak fatura edilen reçeteler ve ayakta tedavide kullanılan hazır tıbbi malzemelere ait reçetelerde yapılan doz hatalarının düzeltilmesi için gönderilen dilekçe örneğinin güncellendiği” bildirilmiştir.

         Yeni uygulamaya 18/01/2021 tarihinde geçilecektir.

         Doz düzeltme dilekçelerinde hasta imzası da aranacak olup dilekçe asılları Kuruma ulaşmadan doz düzeltimi yapılmayacağı bildirilmiştir.

         Tüm Üyelerimize önemle duyurulur.

   Doz düzeltmede dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir.  

 - Başvuru bilgim dahilinde yapılmıştır.” kısmında hasta veya hasta yakınının T.C. kimlik no, ad soyad ve imzası bulunması gerekmektedir.

 - Eczanenin sabit veya cep telefon numarası, sicili, kaşesi ve eczacı imzası bulunması gerekmektedir.

  - 418 kodu ile girilen reçeteler için doz düzeltim evrakında doktor kaşe ve imzasına gerek olmayıp en son doktor reçetesine istinaden doz düzeltmeleri yapılacaktır.

 - İnsülin iğne uçları için doz düzeltimi evrakında doktor kaşe imzasına gerek olmayıp insülin kullanım dozuna göre doz düzeltmeleri yapılacaktır.  

 - Doktorun hatalı dozda ilaç reçete etmesi halinde doz düzeltim evrakının doktor tarafından kaşe imza ile onaylanması gerekmektedir.

 - Hasta veya hasta yakınının T.C. kimlik no, ad soyad ve imzası bulunmayan doz düzeltim dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Güncel Doz Düzeltme Dilekçesi İçin Tıklayınız.

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI