TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


ODAMIZIN 2021 YILI OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURULU HAKKINDA...

2021 YILI OLAĞAN SEÇİMLİ

GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

                          

             Odamız 2021 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurulu aşağıdaki gündemler gereğince,

            11 Eylül 2021 Cumartesi günü Efeler Mah. 1433 Sok. No:16 Efeler/Aydın adresindeki Odamız hizmet binası toplantı salonunda saat 14:00'de, çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 18 Eylül 2021 Cumartesi günü Efeler Mah. 1433 Sok. No:16 Efeler/Aydın adresindeki Odamız hizmet binası toplantı salonunda saat 14:00' de çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

             Seçimler ve oy kullanımı ise 19 Eylül 2021 Pazar günü saat 09:00-17:00 arasında aynı adresteki Odamız binasında yapılacaktır.

             Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

                                                                                                               Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                                            Başkan

                                                                                                               Ecz. Sefa KARAARSLAN

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                     

G Ü N D E M

1.         Açılış

2.         Genel Kurul Divan Teşkili

3.         Saygı Duruşu – İstiklal Marşı

4.         Faaliyet ve Hesap Raporu ile Denetleme Kurulu Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi

5.         Raporların İbrası

6.         2021  - 2022 Tahmini Bütçenin Sunuluşu ve Oylanması

7.         Dilek ve Öneriler

8.         Aday Tespiti

9.         Seçimler

10.       Kapanış

 

GENEL KURUL SEÇİMLERİ

Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ( 7 asil, 7 yedek  )

Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi ( 3 asil , 3 yedek )

Haysiyet Divanı üyelerinin seçimi  ( 5 asil , 5 yedek  )

Büyük Kongre Delegelerinin seçimi  ( 7 asil , 7 yedek )

 

6643 sayılı yasanın ilgili maddesi gereğince oy kullanmak zorunludur.

Aksine davranışlarda yıllık aidat tutarı kadar ceza ödenmek durumunda kalınacaktır.

 

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI