TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


EYLEM PLANIMIZ KAPSAMINDA HAZIRLANAN GÖRSELLER HK.

           Değerli Meslektaşlarımız,

          "Eczacıya Hak Ettiği Değer Verilmelidir" Eylem Planımız kapsamında slogan olarak kullanılan "Dur De!" logosu ve afişine ilişkin görseller dijital formatta https://www.teb.org.tr/ internet sayfasında  'Sosyal Medya Görselleri' bölümüne eklenmiştir. 

          Bilgilerinize sunulur.

            https://www.teb.org.tr//versions/sosyal/35/sosyal-medya-gorselleri 

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI